REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY

Karolina Stachowicz stypendystką Regionalnego Programu Stypendialnego Województwa Małopolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Karolina Stachowicz uczennica klasy 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich otrzymała stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny”  realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 Gratulujemy!

 

Skip to content