Rozpoczęcie rokku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w PSP w Strzelcach Wielkich odbędzie się 1 września 2016r.


7.45-Zbiórka przed szkołą
8.00 – Msza św. w kościele parafialnym (Podczas mszy św. ksiądz proboszcz S. Tabiś poświęci plecaki, książki i przybory szkolne).
8.45-Apel rozpoczynający nowy rok szkolny w Domu Ludowym, spotkanie z wychowawcami klas.


Autobusy z Wrzępi pojedzie według poniższego harmonogramu.
7.25 – Wrzępia Radziejów
7.27 – Wrzępia sklep
7.29 – Wrzępia szkoła


Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie z Wrzępi zostaną odwiezieni autobusem szkolnym.
Skip to content