ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

17 października 2016r w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbyła się wyjątkowa uroczystość – Ślubowanie Klasy Pierwszej.

W tej wyjątkowej chwili uczniom klasy pierwszej towarzyszyli: Wójt Gminy Szczurowa pan Marian Zalewski, sołtys wsi Strzelce Wielkie pani Zofia Solak, Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska, rodzice, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klas starszych.

. Po przywitaniu gości przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na salę gimnastyczną przybyły krasnale oraz czarownica, które sprawdziły umiejętności przyszłych pierwszaków.

Dzieci pokazały, że potrafią, śpiewać i recytować wiersze, posiadają wiedzę z zakresu ekologii, znają przepisy ruchu drogowego, rozpoznają cyfry, figury geometryczne i litery, świetnie głoskują i dzielą wyrazy na sylaby. Ponadto wykazały się wiedzą o Polsce i swojej szkole.
Wszyscy zebrani jednogłośnie stwierdzili, że pierwszaki zasługują na miano prawdziwych uczniów.
Po części artystycznej wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie wszystkie dzieci złożyły uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły, że będą dobrymi i uczciwymi uczniami, będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, będą szanować nauczycieli, rodziców i kolegów oraz kochać swoją Ojczyznę.
Później nastąpił ważny moment w życiu pierwszaków – pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska.
Na pamiątkę wyjątkowej uroczystości pierwszaki otrzymały kolorowe dyplomy i upominki.

Miłym akcentem uroczystości było podziękowanie jakie złożyli rodzice uczniów klasy I nauczycielom.
Również pierwszaki podziękowały swoim rodzicom za trud wychowania oraz wręczyły własnoręcznie wykonane laurki.

W poczet uczniów zostali włączeni:
Daria Berner, Kinga Berner, Agnieszka Cupał, Patryk Jakubowski, Emilia Kordecka, Jakub Kordecki, Julia Kras, Kinga Skóra, Wiktor Solak, Amelia Wilk, Krzysztof Wójcik, Kalina Zabiegała.

Na zakończenie tej ważnej uroczystości rodzice uczniów klasy pierwszej zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.
Uczniowie otrzymali także książeczki SKO.
Uroczystość na długo pozostanie w pamięci dzieci, które od tego dnia stały się pełnoprawnymi uczniami PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich.

Uroczystość Ślubowania klasy I przygotowała Pani Lucyna Łaptas, o oprawę muzyczną zadbał Pan Michał Pastuch, zaś w wykonanie dekoracji włączyła się Pani Małgorzata Książek.

Skip to content