SZKOLNY KODEKS ZACHOWANIA

MOTTO – UCZNIU NASZEJ SZKOŁY
NIE ZAPOMINAJ O ZASADACH DOBREGO ZACHOWANIA
W ŻYCIU CODZIENNYM


5 października odbyło się podsumowanie projektu „Szkolny Kodeks Zachowania”.
Celem projektu było nie tylko wypracowanie przez uczniów pod czujnym okiem wychowawców jasnych zasad zachowania obowiązujących w naszej szkole i poza nią, lecz także wpojenie dzieciom wzorców będących podstawą prawidłowego zachowania i kulturalnej postawy.
Uczniowie wszystkich klas wyniki swojej pracy zapisali na kolorowych plakatach, a następnie zaprezentowali na apelu społeczności szkolnej.
Klasa I zaprezentowała zasady zachowania na lekcji.
Klasa II pracowała nad zasadami obowiązującymi w świetlicy szkolnej.
Uczniowie klasy III opracowali zbór zasad obowiązujących w autobusie i na przystanku.
Klasa IV przybliżyła kolegom zasady zachowania w sali gimnastycznej, w przebieralni i na boisku szkolnym.
Uczniowie klasy V opracowali zasady zachowania na przerwie.
Klasa VI przygotowała regulamin zachowania w szatni oraz przed lekcjami i po ich zakończeniu.
Mamy nadzieję, że wypracowane przez uczniów, a następnie systematycznie wdrażane do codziennego życia zasady właściwego postępowania w różnych miejscach w szkole i poza nią, będą kształtować prawidłowe nastawienie do innych i zachowania społeczne naszych uczniów, rozbudzać w nich empatię i tolerancję.

Skip to content