SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE ” NASZ BOHATER – TADEUSZ KOŚCIUSZKO”

Finaliści konkursu realizowanego w ramach „Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej”

W marcu odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego „Nasz Bohater Tadeusz Kościuszko”. Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Chorągiew Krakowska. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie w dwóch kategoriach:
•Turniej wiedzy
•Praca plastyczna
Celem konkursu było:
1. Popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki i głoszonych przez niego uniwersalnych ponadczasowych haseł.
2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej
3. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów oraz umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy.
Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.
Z radością mamy zaszczyt ogłosić, że uczennice naszej szkoły:
1.Karolina Oleksy kl. V

2. Marlena Giza kl. V

3. Zuzanna Cupał kl. VI

4. Izabela Opioła kl.VI

5. Agnieszka Krzeczowska kl. VI

6. Monika Rzeźnik kl. VI
zostały

FINALISTKAMI konkursu w kategorii wiedzy o Tadeuszu Kościuszce.

W kategorii „praca plastyczna”
FINALISTĄ
został uczeń naszej szkoły Arkadiusz Solak z kl. V.
Opiekę naukową nad uczniami sprawowała Pani Krystyna Zydroń.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
/K. Zydroń/

Skip to content