Szkolny Konkurs Recytatorski “Przyroda w poezji”

21 marca 2024 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Przyroda w poezji”. Wzięło w nim udział 28 uczniów klas I-III, którzy recytowali wybrane przez siebie wiersze o tematyce przyrodniczej.
Celem konkursu było:
– popularyzacja postaw ekologicznej poprzez poezję dziecięcą,
– kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
– rozwijanie zainteresowań literackich.

Zmagania konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Pani dyrektor Dorota Jaszczowska

Pani Lucyna Garncarz

Joanna Pawlik uczennica klasy V

Umiejętności recytatorskie uczestników były na wysokim poziomie, dlatego jury przyznało kilka równorzędnych miejsc.

Laureatami Szkolnego Konkursu Recytatorskiego zostali:

I miejsce – (ex aequo) Lena Kornaś, Piotr Przybyło i Maksymilian Wałcerz z klasy I

II miejsce -(ex aequo) Zofia Wilk z klasy I, Kaja Czesak z klasy II i Nikola Gądek z klasy III

 

III miejsce -(ex aequo) Dawid Macender i Kacper Wyrzykowski z klasy II

Laureatom konkursu Pani dyrektor Dorota Jaszczowska wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy konkursu także otrzymali dyplomy i upominki.

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach recytatorskich.

Konkurs został przygotowany przez Wychowawczynie klas I-III.

Skip to content