WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 25 maja 2020r. szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Możliwe jest korzystanie na terenie szkoły z następujących form:

  • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów klas I- III,
  • zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego,
  • konsultacje dla uczniów kl. VIII,
  • konsultacje dla pozostałych uczniów od 1 czerwca 2020r. 

Wszystkie zajęcia będą organizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zalecanych przez MEN i GIS, zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich i Oddziału Przedszkolnego w Wrzępi.             

PROCEDURA do pobrania poniżej.

Rodzice chętni do posłania dzieci na zajęcia są zobowiązani do zapoznania się z w/w procedurą oraz  wypełnienia i przesłania następujących dokumentów:

  • Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 2a do w/w procedury
  • Zgoda na pomiar temperatury, zgoda na udział dziecka w zajęciach, oświadczenie o zapoznaniu się z w/w procedurą – załącznik nr 2b

Załączniki do pobrania poniżej.

Po wypełnieniu dokumentów i ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy dyrektora szkoły: dorota.jas@interia.pl  lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus. W przypadku braku takich możliwości, należy dokumenty złożyć osobiście w szkole, wkładając je do zamkniętej koperty, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców” i wrzucić do skrzynki na listy, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły.

Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

Zgłoszenia na konsultacje dla uczniów klasy VIII będą przyjmowane  do 25 maja 2020r.

Zgłoszenia na konsultacje dla pozostałych uczniów będą przyjmowane do 27 maja 2020r.

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie od 25 maja 2020r.  do 7 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby do tego nie doszło.

 

Dyrektor szkoły

Dorota Jaszczowska

 

 

Załączniki:

Procedury bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 2a

Zgoda na pomiar temperatury, zgoda na udział dziecka w zajęciach, oświadczenie o zapoznaniu się z w/w procedurą – załącznik nr 2b

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

 

 

 

 

Skip to content