XIII GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

6 czerwca 2017r. w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich już po raz trzynasty spotkali się młodzi aktorzy ze szkół naszej gminy, aby zaprezentować przygotowane inscenizacje w ramach Gminnego Przeglądu Teatrów Szkolnych.

Celem przeglądu było stworzenie możliwości prezentacji dorobku szkół, talentów uczniów, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w kulturze, uświadomienie, że rozwój pasji i zainteresowań jest świetnym sposobem na rozwój osobisty i uniknięcie zagrożeń w postaci uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków, telewizji, Internetu.
Tegoroczny przegląd miał jeszcze dodatkowy cel – kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania historią naszego regionu, jego kulturą i tradycją.
Hasło przeglądu brzmiało: „ Uczymy się od naszych przodków, jak mądrze żyć i wolnym człowiekiem być!”
Na strzeleckiej scenie grupy teatralne ze szkół w Woli Przemykowskiej, Uścia Solnego, Niedzielisk, Szczurowej i Strzelec Wielkich zaprezentowały przedstawienia opowiadające o początkach poszczególnych miejscowości, wyjaśniające pochodzenie nazw wsi.


Scenariusze inscenizacji oparte były na legendach, podaniach, zapiskach z kronik, starych opowieściach. Publiczność nagradzająca występy gromkimi brawami miała okazję poznać wiele ciekawych szczegółów dotyczących dziejów naszej małej ojczyzny, dowiedzieć się o życiu naszych przodków, którzy przed wiekami żyli na tych terenach i swoją ciężką pracą, poświęceniem i oddaniem budowali to, z czego dzisiaj możemy się cieszyć.
Tegoroczny przegląd był więc piękną lekcją historii i patriotyzmu.
Nagrodą dla uczestników przeglądu jest wycieczka do kina ufundowana przez Wójta Gminy Szczurowa i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skip to content