XV GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

28 kwietnia 2014 roku w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich, zgodnie z coroczna tradycją, odbył się XV Gminny Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza Ortografii dla uczniów klas III.

Celem konkursu było pogłębienie znajomości zasad ortograficznych. Konkurs, jak zwykle, cieszył się dużym zainteresowaniem i budził emocje miłośników ortografii. W trudnych zmaganiach z polską pisownią i interpunkcją o zaszczytny Tytuł Mistrza wzięło udział sześć drużyn ze wszystkich szkół naszej gminy.

Okazało się, że ortografia, wbrew głoszonej przez uczniów opinii, niekoniecznie dla wszystkich musi być trudna. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością zasad i zawiłości ortograficznych. Konkurs przebiegał na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie.

Po podliczeniu punktów z dyktanda i zadań konkursowych komisja przyznała I miejsce drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach w składzie: Roksana Palej i Katarzyna Zając.
Drugie miejsce zdobyły dwie drużyny z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uściu Solnym w składzie: Julia Czajka i Aleksandra Dąbrowska oraz zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w składzie: Julia Boryś i Remigiusz Zabiegała.
Trzecie miejsce przypadło drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie w składzie: Kinga Kanicka i Filip Majka oraz zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Szczurowej w składzie: Gabriela Badzioch i Filip Hanek.
Na czwartym miejscu znalazła się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej w składzie: Zuzanna Nowak i Jakub Drewko.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła pani dyrektor Dorota Jaszczowska.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród był czas na poczęstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Konkurs zorganizowały Danuta Laska i Lucyna Łaptas.

Skip to content