MALI PRZYRODNICY WE WRZĘPI

„Mali przyrodnicy w akcji” – pod takim hasłem poznajemy przyrodę i uczymy się jak o nią dbać.

Zajęcia rozpoczęliśmy od poznania rodzajów kontenerów do segregacji śmieci wytworzonych w domach. Potem przystąpiliśmy do założenia miniogródka w naszej sali. Dzieci z zapałem napełniały doniczki i pojemniki z ziemią i umieszczały w nich nasiona zbóż, rzeżuchę, szczypiorek, pachnący groszek i różne gatunki roślin ozdobnych. W specjalnych pojemnikach założyliśmy hodowlę kiełków. Naszym zadaniem będzie codzienna obserwacja ich wzrostu, dbanie o swoje rośliny i podlewanie.

Kiedy na dworze zaczęło robić się cieplej, realizując kolejne działanie programu przystąpiliśmy do akcji sadzenia krzewów w otoczeniu przedszkola. Każdy przedszkolak posadził jeden krzew trzmieliny i nazwał go swoim imieniem. Po sadzeniu nadszedł czas na podlewanie i zebranie narzędzi.
W ramach akcji wykonaliśmy też pracę plastyczną „Dbamy o naszą planetę”. To był bardzo pracowity dzień, ale jak bogaty w wiedzę przyrodniczą. Celem naszej akcji było głównie budowanie świadomości ekologicznej, promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa, recykling.
/M. Klich/
Skip to content