Nasze sukcesy

Zakończyła się VII edycja Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy partnerskim wsparciu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów  Rolno- Spożywczych. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.

W kategorii dla uczniów klas I-IV naszą szkołę reprezentował Filip Kłyś i Wiktoria Młynarczyk. Były to najciekawsze prace wyłonione wśród uczestników konkursu w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich, wyróżniające się kreatywnością, oryginalnością, poprawnością merytoryczną, przejrzystością zawierającą walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne.

Niezwykły sukces odniósł uczeń klasy II Filip Kłyś.

 Został on laureatem I miejsca w etapie wojewódzkim.

Natomiast uczennica klasy III Wiktoria Młynarczyk uzyskała tytuł finalisty etapu rejonowego.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Skip to content