PROJEKT PRZYRODNICZY KLASY V

Uczniowie klasy V na lekcjach przyrody prowadzili projekt badawczy pt. Świat Uszewki bliżej nas”.

Swoje działania rozpoczęli od wycieczki nad rzekę Uszewkę w Rajsku, gdzie prowadzili różne pomiary. Mierzyli taśmą mierniczą szerokość rzeki oraz stoperem czas przepływu patyka. Pomiary te wykorzystali do obliczenia prędkości przepływu rzeki. Dokonali także pomiarów głębokości rzeki za pomocą czarno – białego krążka socchiego (czyt. Socziego), odczytywali temperaturę wody, sprawdzali dno rzeki oraz obserwowali czy w wodzie lub jej pobliżu znajdują się śmieci.


Wyniki pomiarów:
Głębokość rzeki – 54cm
Temperatura wody w rzece – 9 C
Dno rzeki było zbudowane głównie z piasku.
Prędkość wody na 1sekundę (droga czyli szerokość rzeki podzielona przez czas przepływu) wynosiła 26,5cm.
Woda też okazała się dość przejrzysta, gdyż krążek dotykając dna nadal był widoczny.

Podczas wycieczki uczniowie zebrali kilka roślin zielnych np. wrotycz pospolity, trzcinę pospolitą, arnikę górską i wiele innych do zielnika oraz pobrali wodę z rzeki do badań w szkole.
W szkole badali naturalnymi sposobami stan czystości wody z rzeki. Sprawdzali odczyn wody za pomocą wywaru z czerwonej kapusty jako naturalny barwnik, który sam z siebie jest kwasem. Woda z rzeki po dodaniu wywaru z czerwonej kapusty zmieniła się na kolor niebiesko – fioletowy co świadczyło o obojętnym odczynie.
Okazało się, że woda z rzeki nie jest zanieczyszczona. Nadaje się do nawadniania pół.

Piątoklasiści zaprosili na podsumowanie swojego projektu młodszych kolegów z klasy czwartej.
W czasie spotkania przedstawili efekty swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej oraz zaprosili ich do stolików doświadczeń, gdzie sami mogli zmierzyć się z różnymi zadaniami dotyczącymi rzeki.
Przy pierwszym stoliku czwartoklasiści badali odczyn różnych roztworów, w tym wody z rzeki, czyli sprawdzali jak barwnik z czerwonej kapusty zmienia barwę badanego roztworu. Przy drugim stoliku rozwiązywali zagadki dotyczące ryb występujących w rzece Uszewka oraz łowili rybki na czas. Zaś przy trzecim stoliku doświadczalnym odpowiadali na pytania dotyczące roślin z zielnika i układali puzzle wybranych roślin.
Uczniowie klasy IV nie mieli większych problemów z rozwiązywaniem zadań. W czasie spotkania wszyscy dobrze się bawili. Na zakończenie wszyscy uczniowie zrobili sobie wspólne zdjęcie.
/B. Jankowska/
Skip to content