ROK SZKOLNY 2003/2004 I-VI

Dzień Seniora

Zaproszeni goście na Dzień Seniora Ze względu na termin ferii zimowych Dzień Seniora odbył się już 13 stycznia. Licznie przybyłe babcie i dziadkowie oklaskiwali występy uczniów klas młodszych-swoich wnuków. Inscenizacje, wiersze i piosenki przyczyniły się do miłego, serdecznego nastroju oraz prawdziwie rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem atmosfery.
Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem przyjmowali wykonane przez dzieci upominki. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Wójt Gminy Szczurowi mgr Marian Zalewski. Całą uroczystość przygotowały mgr L.Łaptas, mgr B. Mizińska, mgr D. Walas oraz mgr M. Pastuch.

Zabawa choinkowa

damy dworu 7 lutego odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych przygotowana tradycyjnie przez Radę Rodziców. Impreza rozpoczęła się częścią artystyczną, w której Kółko Teatralne prowadzone przez panią D. Walas przedstawiło bajkę “Kot w butach”. Potem był poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz tańce przy dźwiękach zespołu muzycznego.

Kraków-stolica Małopolski

11 marca odbyła się prezentacja projektu “Kraków-stolica Małopolski”. Uczniowie klasy III pod kierunkiem pani D. Walas i przy współpracy pana M. Pastucha pracowali kilka tygodni realizując zadania związane z tematem projektu.
Efektem tych prac jest piękny album zawierający wiele informacji i ilustracji dotyczących Krakowa. Uczniowie przedstawili także część artystyczną, w której zaprezentowali krakowskie stroje ludowe, wykonali wiązankę melodii regionalnych, przypomnieli zebranym historię Krakowa; powstanie miasta, jego zabytki, sławne postaci związane z tym miastem. Nie zabrakło również krakowskiego Lajkonika, który hasał po scenie, a z wieży mariackiej rozlegał się hejnał.

krakowiacy

Gminny Konkurs Ortograficzny

25 marca 2004 r w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich odbył się V Gminny Konkurs Ortograficzny przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki naszej szkoły, mgr L.Łaptas oraz mgr B. Mizińska.


W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Szczurowa. Konkurs składał się z 2 części; w pierwszej dzieci pisały dyktando, druga-testowa zawierała 9 zadań. O zwycięstwie decydowała suma punktów za dyktando i zadania testowe.

Najlepiej powiodło się Klaudii Gałek ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich, która zajęła I miejsce. II miejsce przypadło Marzenie Świątek też ze Strzelec Wielkich. Teresa Woźniczka z Zaborowia jako jedyna napisała dyktando bezbłędnie i zdobyła III miejsce.

Wysiłek wszystkich dzieci został doceniony i za dużą wiedzę z zakresu ortografii otrzymały nagrody książkowe. Umiejętności uczestników konkursu cieszą i napawają nadzieją. Okazuje się, że w czasach powszechnego lekceważenia zasad polskiej ortografii są uczniowie, którym poprawność ortograficzna ojczystego języka nie jest obojętna.

uczestnicy konkursu

Projekt “Ratujmy zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi”

ozdoby wielkanocne “Ratujmy zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi” to projekt dzieci klasy I i II. Pracę nad projektem rozpoczęli uczniowie od zbierania informacji dotyczących zwyczajów i obrzędów związanych z tymi świętami. Zebrane informacje umieścili w albumie, który został przekazany do biblioteki szkolnej.
Wiele wysiłku uczniowie włożyli w wykonanie ciekawych ozdób świątecznych (kogucików, kurczątek, pisanek, palm, kwiatuszków, zajączków, stroików i wielkiego kurczaka) oraz prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik.
Dzieci zaprojektowały również kartki świąteczne oraz zorganizowały konkurs na najciekawszą pisankę. Uczniowie przygotowali także część artystyczną, podczas której przedstawiły efekty swojej pracy rodzicom, nauczycielom oraz swoim kolegom ze starszych klas.

obrzędy wielkanocne obrzędy wielkanocne


Lauretka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

Uczennica klasy VI Joanna Jaszczowska została laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 14 kwietnia w Krakowie.

Asia Jaszczowska, laureatka Małopol. Konkursu Humanistycznego

Projekt “Zdrowie”

Zdrowy posiłek-kl V 23 kwietnia odbyła się prezentacja projektu “Zdrowie”, który zrealizowały wspólnie klasy, IV i V. Przez kilka tygodni uczniowie w grupach pracowali nad przydzielonymi zadaniami. Były to następujące zadania:

  1. Reklama zdrowego trybu życia.
  2. Piramida zdrowego żywienia.
  3. Zdrowa klasa, zdrowy dom
  4. Pierwsza pomoc.
  5. Zdrowy posiłek.

Reklama zdrowego trybu życia-kl IV zdrowa klasa, zdrowy dom

Dzień Ziemi

akademia z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia klasa szósta pod kierunkiem mgr Mariana Mizińskiego przygotowała akademię z okazji Dnia Ziemi. W wierszach, piosenkach, scenkach oraz plakatach zwrócili uwagę na istotne problemy ochrony środowiska i zagrożenia dla Ziemi wynikające z nieodpowiedniego postępowania człowieka.

akademia z okazji Dnia Ziemi

Święto Konstytucji 3-Maja

“WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” to hasło uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klasy piątej pod kierunkiem pani Krystyny Zydroń z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.

akademia z okzji Święta Konstytucji 3 Maja

Gminny Konkurs “Polska w Unii Europejskiej”

13 maja 2004 r. w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem “Polska w Unii Europejskiej” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem imprezy było budzenie w młodym pokoleniu poczucia dumy narodowej, patriotyzmu, skłonienie do refleksji nad tym, jak wiele Polska wniosła ze sobą do Europy. Konkurs przygotowali mgr Dorota Jaszczowska oraz mgr Marian Miziński.


Pierwsza część konkursu to prezentacje przygotowane przez uczniów. Była w nich mowa o długiej polskiej historii, bogatej kulturze, barwnych tradycjach, pięknie ojczystej ziemi i walorach turystycznych naszego kraju. Nie zabrakło piosnek, wierszy, muzyki ludowej. Komisja oceniała zawartość merytoryczną i oryginalność prezentacji.
W drugiej części uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy o Polsce- literatury, gramatyki i ortografii, historii, muzyki, malarstwa, obyczajów, przysłów, filmu, sportu, przyrody i geografii, polityki. Pytania zostały przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. Większość z nich nie sprawiła uczestnikom problemu.


Najlepsza okazała się drużyna ze szkoły w Strzelcach Wielkich w składzie: Joanna Jaszczowska, Aleksandra Rzeźnik i Anna Krzysztofek. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczurowej-Anna Maj, Adrian Nawrot i Norbert Borowiec. Na trzeciej pozycji znaleźli się reprezentanci Niedzielisk-Katarzyna Hachaj, Alina Pacławska i Krzysztof Bernady. Poza pierwszą trójką sklasyfikowane zostały zespoły z Uścia Solnego-Dominika Plebańczyk, Kamila Misiorowska, Wojciech Maj oraz z Woli Przemykowskiej-Andrzej Bieniek, Grzegorz Kaczmarczyk i Karolina Kamysz.

Konkurs był okazją do wykazania się wiedzą o ojczystym kraju i dobrą zabawą dla wszystkich uczestników. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa Mariana ZalewskiegO.

Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych

rodzeństwo-Ada I Karol Gawełczyk

23 maja w Woli Przemykowskiej odbył się Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Nasz zespół, którego instruktorem jest pan Michał Pastuch, “wytańczył i wyśpiewał” I miejsce.

zespół folklorystyczny

Święto Matki

Rozmiar: 21302 bajtów Matka. Ona jedna w szczęściu, w nieszczęściu, radości, smutku-stać będzie przy tobie, wszystko gotowa przebaczyć, zawsze jednakowo dobra dla ciebie, kochająca.

W przededniu Dnia Matki, czyli 25 maja, odbyła się w naszej szkole uroczystość, na którą zaproszone zostały wszystkie mamy. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną; inscenizacje utworów dla dzieci, kabaret, a także występ zespołu folklorystycznego. Ze wzruszeniem, wysłuchały mamy wierszy i piosenek, którymi dzieci dziękowały im za matczyną miłość, trudy i poświęcenie. Były to także wiersze uczniów naszej szkoły, laureatów konkursu zorganizowanego przez SU na najpiękniejszy wiersz dla matki.

Uczennice z klasy VI zadbały o poczęstunek dla miłych gości; był deser, ciastka, kawa i herbata.
Uroczystość przygotowały pani B. Mizińska oraz pani L. Łaptas.


Bo “Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy…“

III Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych

Już po raz trzeci, 15 czerwca, odbył się Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych.
Inicjatorką przeglądu jest dyrektor szkoły Dorota Jaszczowska. Organizatorami jak co roku byli : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich.
Celem imprezy było podsumowanie dorobku artystycznego szkół, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci, przyzwyczajanie do pożytecznego spędzania czasu, a także wskazywanie na kulturę jako formę zapobiegania uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków.
Do tegorocznego przeglądu zgłosiło się siedem zespołów teatralnych ze szkół podstawowych naszej gminy.
Zespoły prezentowały inscenizacje bajek polskich poetów. Zgromadzona w Domu Ludowym widownia mogła obejrzeć: „ Szelmostwa Lisa Witalisa” , „ Pchłę Szachrajkę” „ Rzepkę”, „Żurawia i czaplę”, „ Żabę”,„ Grzyby” , „ Kwokę” Jana Brzechwy , „ Przyjaciół” A. Mickiewicza i I. Krasickiego.

Wszystkie przedstawienia były gorąco oklaskiwane przez publiczność. Odznaczały się bardzo bogatą scenografią, pięknymi, kolorowymi kostiumami, mnóstwem rekwizytów, wspaniałą oprawą muzyczną. Aktorzy znakomicie wcielili się w swoje role. Wszyscy zasłużyli na ogromne brawa. Szczególnym talentem popisały się: odtwórczyni postaci Lisa Witalisa – Jadzia Młynarczyk ze Wrzępi i Ania Kyszytofek – Pchła Szachrajka ze Strzelec Wielkich

Komisja złożona z opiekunów grup teatralnych przyznała trzy pierwsze miejsca i cztery drugie lokaty, podkreślając przy tym wyrównany poziom prezentacji. Na pierwszym miejscu znalazły się: Szkoła Filialna we Wrzępi, Szkoła Filialna w Rudach – Rysiu, Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich. Drugie miejsce zajęły: Szkoła Podstawowa w Szczurowej, Szkoła Filialna w Strzelcach Małych, Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach.

Wszystkie szkoły otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego.

Przegląd po raz kolejny udowodnił, że w naszej gminie nie brakuje utalentowanych dzieci, które lubią się bawić w teatr. Warto pielęgnować te ich uzdolnienia i zainteresowania , stwarzać im możliwości rozwoju, choćby po to, by ustrzec je przed zgubnymi skutkami papierosów, alkoholu czy narkotyków, po które sięga się najczęściej z nudów, apatii, zniechęcenia.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2003/2004 rozpoczęły się o godz. 9°° Mszą Św. w kościele parafialnym, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Po raz ostatni próg szkolny przekroczyli uczniowie z kl VI, których w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała klasa V.

uczniowie kl V żegnają koleżanki i kolegów z kl VI

Żegnający się ze szkołą absolwenci podziękowali wychowawcom i nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie i nauczanie.

absolwenci 2003/2004

Tytuł “Super ucznia” uzyskały dwie uczennice:Joanna Jaszczowska oraz Aleksandra Rzeźnik

Asia Jaszczowska odbiera statuetkę “Super Ucznia”

Ola Rzeźnik odbiera statuetkę “Super Ucznia”

Uczniowie, którzy nie zmarnowali swoich “talentów” i osiągnęli wysokie wyniki w nauce otrzymali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe.

uczniowie wyróznieni w roku szk. 2003/2004

Wychowawcy klas rozdali uczniom świadectwa, a każde z nich zawierało ważne stwierdzenie “promowany” Na zakończenie wszyscy wszystkim życzyli miłych wakacji.

Skip to content