TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

 Spektakl profilaktyczny pt. „Kolczasta przyjaźń”.


Dnia 6 lutego 2019r. dzieci z Szkoły Filialnej w Wrzępi wzięły udział w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Kolczasta przyjaźń” zaprezentowanym przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl poruszał zagadnienia tolerancji wobec innych oraz przyjaźni. Opowiadał o Jeżyku wyśmiewanym przez innych, zwłaszcza złośliwego i pewnego siebie Tygrysa, z racji swojej odmienności związanej z wyglądem. W trakcie trwania przedstawienia dzieci szybko dostrzegły, że „kolczasta postać” posiada bardzo dużo zalet i umiejętności. Ponadto Jeż promował potrzebę dbania o higienę osobistą oraz zdrowego odżywiania. Na końcu Tygrys dostrzega, że jego „kolczasty kolega” ma wiele pozytywnych cech i że zasługuje na szacunek i przyjaźń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ważnym celem bajki było stymulowanie poczucia własnej wartości dziecka. Bohater przezwyciężając swoje problemy uczył także komunikowania się i współdziałania. Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, dzięki niemu dzieci mogły zrozumieć potrzebę tolerancji wobec drugiego człowieka, bo każdy z nas jest inny ale na swój sposób wyjątkowy i wartościowy. 
Spektakl profilaktyczny został sfinansowany ze środków Gminy Szczurowa.
 
/A. Zabiegała/
 
Skip to content