WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PROFILAKTYKI “RAZEM PRZECIWKO NAŁOGOM”

 W dniu 28 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Wczesnej Profilaktyki.

Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem ,,Razem przeciwko nałogom".  Cele towarzyszące konkursowi to przede wszystkim zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych w zakresie nowych uzależnień (fonoholizm), zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności, a także integracja dzieci i młodzieży wobec zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów oraz niewłaściwego korzystania z urządzeń komunikacyjnych
 
 Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza obejmowała dzieci z klas I-IV, których zadaniem było wykonanie plakatu  na temat fonoholizmu. W drugim etapie konkursu uczniowie wygłaszali monolog w formie wypowiedzi telefonicznej do rówieśnika, w której przedstawiali szkodliwe aspekty fonoholizmu.
 
Uczniowie klas V-VIII  z kolei przygotowali komiks o tematyce konkursowej oraz przemówienie do rówieśników, w którym zawarła się idea „Razem przeciwko nałogom”. 
 
W grupie wiekowej uczniowie klas I-IV
II miejsce – zdobyły Eliza Sworowska z kl. IV – przygotowała przemówienie oraz Julia Młynarczyk kl. IV namalowała piękny plakat.
 
W grupie wiekowej uczniowie klas V-VIII
III miejsce – zdobyła Julia Kras z kl. V
/B.Jankowska/
Skip to content