Kategoria: GRANT

28/06/2023

Podsumowanie grantu w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

  Od 2 stycznia do 23 czerwca 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich realizowany był grant w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Na jego realizację szkoła pozyskała kwotę 39555,36…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy II

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zajęciach rozwijających matematyczno- przyrodniczych. Program realizowany był w ramach Grantu w wymiarze 32 godzin. Adresatem byli uczniowie przejawiający zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, lubiący się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia, uczniowie którzy są ciekawi świata. Realizacja programu miała…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło Przyjaciół Przyrody w klasie IV

Zajęcia Koła Przyjaciół Przyrody odbywały się zgodnie z  opracowanym planem pracy. Zajęcia  odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny i uczęszczało na nie 10 uczniów z klasy IV. Zrealizowano 32 godziny. Głównym celem zajęć było poznanie walorów przyrodniczych własnego środowiska, kształtowanie umiejętności perspektywicznego myślenia…
Read More
27/06/2023

Grant- Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy I

Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze „Myśl i eksperymentuj” dla klasy I realizowane były od  3 stycznia 2023r. do 21 czerwca 2023r. Głównym celem zajęć było poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dobór tematyki zajęć pozwalał na rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie…
Read More
23/05/2023 Długopisy 3D - pierwsze wydruki.

Grant – zajęcia z druku 3D

W ramach grantu 3 projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych nasza szkoła zyskała nowe pomoce – długopisy 3D. Długopisy zostały zakupione, aby uczniowie zajęć z druku 3D mogli poszerzyć swoje umiejętności tworzenia modeli 3D, wcześniej korzystali…
Read More
Skip to content